Comel - Bosnian version - Bosanska verzija  Comel - English version - Engleska verzija

Dobro došli na web stranicu Comel

COMEL je osnovan 1996. godine za poslove u elektroenergetici i komunikacijama.

Osnivači COMEL-a su grupa inžinjera i ekonomista koji su prethodno sticali dragocjeno poslovno iskustvo na mnogobrojnim gradilištima na prostoru bivše Jugoslavije i širom svijeta. U COMEL-u uposlenici su najvažniji resurs za čiji status i kontinuirano usavršavanje posvećujemo posebnu pažnju.

Radeći u timovima formiranim od visoko obrazovanih i iskusnih radnika naši eksperti su se osposobili za realizaciju projekata svih tipova i veličina.

Kreativnost i zalaganje našeg osoblja su garancija za iznalaženje optimalnih rješenja na poslovima projektovanja, isporuke opreme, montaže, ispitivanja i održavanja elektroenergetskih objekata i komunikacionih vodova.

COMEL svojim aktivnostima omogućava prenos energije od proizvodnih kapaciteta do krajnjih potrošača.

Naš moto je da naši kompletni resursi moraju u svemu biti posvećeni zahtjevima investitora te da posao nije završen sve dok u potpunosti nisu zadovoljeni svi zahtjevi kupca.

Kvalitetu usluga koje pružamo na realizaciji ugovorenih radova posvećuje se iznimna pažnja, svjesni činjenice da dugoročno na tržištu ostaju samo najbolji.


COMEL SARAJEVO - Bosna i Hercegovina - Dalekovodi - Trafo stanice - Niskonaponske mreže...

COMEL SARAJEVO - Bosna i Hercegovina - Dalekovodi - Trafo stanice - Niskonaponske mreže...